Fortsätt till innehållet

Vi bygger "hela" barn och förebygger trasiga vuxna!

NPF kampen i vardagen

Det är en kamp att vara förälder till NPF barn. Många gånger för man ett krig för sitt barn mot myndigheter, skola, BUP, habilitering och samhälle.
Att få mötas i en föräldragrupp, som till exempel i ett NPF-café, där man kan träff vårdnadshavare i liknande situationer, gör att man inte känner sig så ensam. Dela glädje, sorg, frustration och framgång i en blandning av tårar och skratt.

Föreläsningar riktade till kyrkor och föreningar

Få kunskap om en trygg och säker miljö för barn och unga med NPF diagnoser i våra verksamheter. Vad är NPF och lågaffektivt bemötande? Hur skapar vi en NPF anpassad verksamhet? Detta och mycket annat får du svar på.

Nätverk för ledare och volontärer i kyrkor och föreningar

Nätverka, diskutera och byt erfarenheter med varandra.

Coaching och stöd till föräldrar & vårdnadshavare

Få hjälp, stöd och tips i vardagliga, svåra situationer. Vägledning i kontakt med skola, BUP, Försäkringskassa, andra myndigheter och institutioner.

"You Have the Power Today to Change Tomorrow!"

icon-3
Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-tur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Inspirerande föreläsning som skapar större förståelse för NPF barns behov i vår verksamhet.
/Sara
Församlingsassistent
icon
Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-tur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Quote Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Fantastisk möjlighet att bli lyssnad på av andra som förstår hur man har det, utan att bli ifrågasatt. 🥰
/Cecilia
Medverkande i NPF-café
Från bloggen

Nyheter och tankar från oss på NPFkampen!

Reportage i Dagen

Lina Stenström Eld

Reportage i Världen idag

Lina brinner för att kyrkan ska stödja NPF-familjerna En gång i månaden inbjuder Lina Stenström Eldh, ledare för barnverksamheten i Pingstkyrkan i Hässleholm, till NPF-café i